****** Co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej Ty jim.******

Pokud přicházíš na tento svět s vědomím, že jsi milován, a odcházíš se stejným pocitem, vše, co bylo mezi tím, se dá překousnout.
(Kalendář od Marušky)


Říjen 2008

Dušičky

31. října 2008 v 8:34 Svátky
1. listopadu se slaví Svátek všech svatých a 2. listopadu památka zesnulých. Lidově se tomuto svátku říká Dušičky.

První historická zmínka o Dušičkách je z roku 998. Tehdy clunyjský opat Odillo zavedl památku na zesnulé jako protipól pohanským obřadům.

Oba tyto svátky však mají kořeny u pradávných pohanských kultur. Pro Kelty, kteří žili i na našem území, byla noc z 31. října na 1. listopadu nejdůležitějším svátkem v roce (Samhain). Nejen, že slavili příchod Nového roku (pro Kelty začínal rok právě prvního listopadu), ale tato noc byla pro ně nejmocnější magickou nocí celého roku.

V tyto dny se vydáváme na hřbitov, abychom položili na hrob svých blízkých kytičku nebo věneček a zapálili svíčku. Zavzpomínali a pomodlili se za jejich duši.
Já se modlit neumím, nebyla jsem tak vychována, tak si vzpomenu, co jsme spolu hezkého zažili. Položím věneček, zapálím svíčku.

Večer je hřbitov nejhezčí, všude poblikávají zapálené svíčky.
Dušičky
Více se o této tradici a zvycích dočtete ZDE nebo v encyklopedií Wikipedia.


Foto: internet

Svátek Halloween

29. října 2008 v 14:11 Svátky
Halloween 1
V západních zemích se slaví svátek Halloween. Moje kamarádka, která žije dočasně v Irsku, mi poslala pár obrázků, jak se tam zdobí např. okna. Natahují se do nich umělé pavučiny s pavouky, vystavují se dýně, věší figurky duchů. Výzdoba je i na vchodových dveřích a před domem.
Výzdoba na Halloween

Pavučiny v okně

Pavučiny v okně 1

dýně7

Halloween

Halloween je svátek, který se slaví 31. října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám něco provedu) a "koledují" sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku se Halloween moc neslaví.
Původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-hallow-even (Doslova: Předvečer/Vigilie Všech svatých / první nešpory), Halloween vychází z původně pohanským (keltským) svátku Samhain - pohanský nový rok (konec pohanského léta). Uživá se také název předvečer svátku Všech svatých. Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský svátek Všech svatých.

SYMBOLY
Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř (tzv. Jack-o´-Lantern), dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy černá a oranžová.
Mnoho Halloweenských symbolů je založeno na tradičním pohanském vnímání jejich spojení s čarodějnictvím. Když byl Halloween jako slavnost přejat do křesťanské kultury, začaly symboly být vnímány jako znaky zla, spojení se Satanem.

MASKS - MASKY
V dávných dobách Egypťané často používali masky jako napodobování jejich božstva. Egyptské umění obsahovalo komplikované masky které kryly celý obličej a egypťané věřili, že ztělesňují božstvo v lidské podobě. Masky byly známé v germánštině jako 'Grim' který byl také znám jako běžná část jmen bohů. Ve středověku, křesťanské kostely zakázaly nošení masek a vyhnout se praktikám s nimi, ale lidé pokračovali v nošení na pohanských slavnostech, které přijali křesťané jako je např. halloween a karneval.

CATS - KOČKY Egypťané považovali kočku za posvátnou a jejich bohyně úrody považovala za matku boží všechny kočky. Uprostřed let, jistá bohyně Diana byla považována za královnu čarodějnic, kočky souvisely s čarodějnictvím a byly považovány jako běžný mazlíček čarodějnic. Dnes se staly kočky jedním z populárních symbolů Halloweenu a černá kočka je často spojována s neštěstím a špatným znamením.

OWLS - SOVY Sova zastupuje moudrou ženu z vesnice, známou jako mazanou léčitelku nebo bylinkářku jako například Athenu, Blodeuwedd, Lilith a Mari. Mari dokonce mohla vzít na sebe podobu sovy. Dnes jsou sovy spojovány s čarodějnicemi na Halloween. Např. Harry Potter čaroděj od J.K.Rowling prezentuje sovu za domácího mazlíčka čarodějnic a čarodějů a používá ji jako způsob komunikace.

Jack-O-Lantern

Během bramborové krize v Irsku v 18. století přišlo v do Ameriky až 700,000 emigrantů, přinášejíce sebou tradice Halloweenu a používajíce " Jack-O-Lanterns". Podle tradice byla lucerna (angl. "lantern") vyřezávána z tuřínu, brambor nebo červené řepy a se svítícimi uhlíky nebo svíčkou uvitř. Tyto lucerny představovaly duše odešlých lásek a bývaly umístěné v oknech nebo na verandách, aby vítaly pozůstalé. Také sloužily jako ochrana proti zlým skřítkům.
V Americe ale tuříny nebyly vždy tak dostupné, proto se místo nich používaly dýně. Dýně jack-o-lantern je základní část Halloweenských slavností od doby Viktoriánské a dnes je typickým symbolem Halloweenu. Je ovšem mnoho tradic a legend okolo původu Jack-o-lantern.
Jedna z oblíbených povídek je o irském darmošlapovi Jackovi. Dobře známý pro své opilecké podlosti. Jack byl tak opilý na Halloween, že jeho duše začala pomalu opouštět jeho tělo. Ďábel uviděl svou příležitost a přišel si okamžitě pro něho na Zem. Jack byl zoufalý z toho jak se vyhnout svému osudu, prosil ďábla aby mu povolil ještě poslední drink. Ďábel souhlasil, ale řekl Jackovi ať zaplatí své pití, protože on peníze nemá. Ale Jack tvrdil, že peníze nemá. Zeptal se proto ďábla, jestli by se na těch 6 pencí nepřeměnil, Jack by zaplatil a ďábel by se pak přeměnil zpátky. Po zvážení se ďábel rozhodl, že Jackovo přání je rozumné, a změnil se na šest penci. Jack okamžitě popadl minci a dal ji do své peněženky. Ďábel byl uvězněn, začal prosit a pak hrozit. Potom se nakonec dohodli, že Jack Ďábla pustí když slíbí, že mu dá ještě rok volnosti. Tak se i stalo. Netrvalo dlouho a Jack se vrátil do starých kolejí, opět podlehl alkoholu.
Další Svátek svatých se Ďábel objevil a přišel si opět pro Jackovu duši. Jack přemýšlel jak znovu uchrání svou duši a podvede ďábla. Navrhl Ďáblovi, že si může vzít jedno z lahodných jablek visících na blízké jabloni. Nabídl ďáblovi, ať mu vyleze na ramena a natáhne se pro jablko. Jakmile byl Ďábel na stromě, vytáhl Jack z kapsy nůž a vyřezal do kmene kříž, a proto ďábel nemohl slézt ze stromu. Rozzuřený a zoufalý nabídl Jackovi dalších deset let, když ho pustí ze stromu. Ale Jack trval na tom, že už si ďábel pro něj nikdy znovu nepřijde a on tak bude svobodný. Ďábel rozzuřeně souhlasil. Jack se poté opět vrátil do starých kolejí, ale před dalším Halloweenem jeho tělo alkoholu podlehlo a Jack zemřel.
Od brány nebes byl pro podlost v životě odvrácen, ale i Ďábel ho odmítl od brány pekel, protože slíbil, že nikdy znovu pro něho nepřijde, a ať se vrátí odkud přišel. Na pomoc dostal Jack od Ďábla žhavou hroudu uhlí ať ho provází jeho cestou. Jack ji vložil do vydlabané řepy a od té doby mu svítila na jeho věčném putování.
Lidé proto dávají jack-o-lanterns na okna a římsy, protože věří že Jack vezme světlo a ochrání je před kýmkoli.

Zdroj: Wikipedia
dýně9

Už zase !!!

26. října 2008 v 13:13 Vtipy
A je to!

Změna letního času na zimní

24. října 2008 v 16:25 Aktuality
V neděli 26. října ve tři hodiny ráno končí letní čas. Ručičky na hodinách musíme přesunout o hodinu nazpět, na druhou. Víkend se nám tak protáhne o dalších krásných 60 minut!

Hodiny

Ach jo! To bude krušné zvykání. Ale přece jen lepší než zvykání na letní čas. Tento přechod mi dělá daleko větší potíže. Ráno mohu spát, jak dlouho chci, ale stejně má moje tělo po zimě jiný biorytmus. Pár týdnů mi to trvá, než si upravím chod dne.
A co vy? Také vám změny času vadí?


Obrázek: internet

Úterní procházka k rybníku

24. října 2008 v 14:21 U nás
Podzimní listí

Podzim

Dnes (úterý 21. října) jsem vyrazila k rybníku Hlubák, že udělám pár podzimních obrázků.
Po cestičce, kde mi krásně šustilo listí pod nohama, jsem došla ke studánce. Tady jsem kromě dvou ptáčků potkala černou veverku. Zvědavě se na mě dívala, ale když jsem si ji chtěla vyfotit, na nic už nečekala a utekla do koruny olše. Pokračovala jsem tedy dál k rybníku. Na prvním vhodném místě pro focení poletovala vážka. Ani ona nestála o svou podobiznu. Šla jsem dál kolem rybníka a hledala nové pohledy. Všude jsou příliš zarostlé břehy a nedá se moc fotit. Cestou jsem našla nějaké houbičky, ale pochybuju, že byly jedlé. Krčily se ve spadaném listí. Také jsem našla svazeček tří lískovým oříšků. Ale měla jsem smůlu, šaty v nich nebyly.
Na hrázi moc průhledů také není. Byla jsem dost překvapená, jak je toto místo zarostlé, neudržované. Dřív tu byly krásné procházky. Chodila jsem tam venčit našeho knírače.
Na druhém břehu je upravené posezení a čerstvě zapíchnutá vidlička z větve svědčí o tom, že tam někdo chodí chytat ryby. Chvíli jsem tam poseděla a vychutnávala si krásný slunečný den a ticho. Nad hlavou mi ve větru ševelilo listí. Udělala jsem pár fotek a vydala se na cestu domů. Mezi stromy svítila červenou barvou osika. Její listí se třepetalo ve větru. Sebrala jsem barevný lístek na památku.
142

Na cestě k domovu jsem našla kvetoucí pampelišku. Nějak si spletla roční období.
Byla to krásná procházka. Podzim předvádí svoje nejkrásnější barvy. Miluju toto roční období.

Rybník Hlubák - 21.10.

list4

Obrázky od rybníka jsou v Galerii.

Vzkaz od Mikuláše

21. října 2008 v 11:19 Došlo mailem
Čert

Vzhledem ke stoupajícím cenám brambor a uhlí budu za zlobení a podobné delikty letos dávat rovnou přes držku.
S dostatečným předstihem Vám to vzkazuje

Váš Mikuláš.Zdroj: mail

Moje oblíbená

17. října 2008 v 15:54 Hudba


Mám ráda písničky Hany Zagorové. Tohle je jedna z nich.
Bohužel video bylo smazáno. Už si nepamatuji, která to byla písnička.
Tak alespoň fotka Haničky-písničky.Je mi to líto. Kdysi mi někdo říkal, že se videa s písničkami českých zpěváků nesmí vkládat na blog. Prý je to porušení nějakých podmínek. Nevím, komu to ubližuje. Asi potom nemá YouTube vyšší návštěvnost. Nerozumím tomu.


Požár Průmyslového paláce na Výstavišti

16. října 2008 v 23:20 Aktuality
Na pražském Výstavišti v Holešovicích vypukl ve čtvrtek večer požár. Podle mluvčího hasičů Víta Pernici oheň zasáhl polovinu Průmyslového paláce a část parku Stromovka. Kolem 20:15 se zřítila střecha levé části historické budovy.


Foto: santroch.blog.idnes.cz

V každém případě je to nenahraditelná škoda na historické památce. Průmyslový palác byl otevřen u příležitosti konání Zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Je jednou z prvních českých staveb s železnou montovanou konstrukcí. Palác tvoří trojdílná rozlehlá dvorana se středním prostorem. Budova v secesním stylu navržená architekty Bedřichem Münzbergrem a Františkem Prášilem se stala dominantou Výstaviště, zároveň byla první stavbou v Čechách postavenou s použitím montovaných ocelových konstrukcí. Původní Münzenbergův návrh paláce byl zhruba poloviční, budova měla mít tradiční zděnou konstrukci; když se ale architekt seznámil s ocelovými konstrukcemi Gustava Eiffela, které slavily úspěch na pařížské světové výstavě v roce 1889, svůj projekt přepracoval a plochu paláce zdvojnásobil.
Konstrukci vyrobila a dodala První českomoravská strojírna Kolben-Daněk, na stavbě pracovalo pět měsíců 150 montérů a nezastavila ji ani povodeň nebo zřícení tří ze čtyř vztyčených oblouků v září 1890.
Na stavbě se podílel také Mikoláš Aleš, podle jeho návrhů vznikla figurální okna představující Průmysl a Vědu; interiéry v roce 1907 upravil Josef Fanta, autor pražského Hlavního nádraží.
V paláci se od jeho postavení konala řada dalších výstav a veletrhů, včetně autosalonů, pořádaly se v něm i plesy, módní přehlídky a koncerty.

Průmyslový palác
A pohled dnes, t.j. 17.10.2008
Pohled na vyhořelý palác


Text a foto: internet

Přání

12. října 2008 v 9:37 Různé

Výprava ke kapličce

11. října 2008 v 16:06 U nás
Kaplička z dálky
Druhého října jsem se vypravila nafotit pár obrázků kapličky a okolí. Foukal velký vítr, ale bylo krásné počasí. Stromy kolem a pod kapličkou hýřily barvami.

A teď něco o historii kapličky:

Za Schönfeldů byla na severovýchodní hranici katastru, nad strání, která se svažuje k Malči, postavena kaplička. Ve štítě nad průčelím byl namalován znak Schonfeldů. Uvnitř byla umístěna socha Ecce Homo. Pochází z poloviny 18. století, ale kdy byla postavena přesně, prameny neuvádějí.
Třešňovka v Malči na stráni pod kapličkou vznikla v roce 1928 na popud tehdejší obecní rady, nazvali ji Masarykův sad a její zbytky jsou patrné dodnes.
Ptačí zob 1

Další fotografie jsou v Galerii.

Zámecký park

9. října 2008 v 17:49 Zámek a park
Pohled do zámeckého parku
Pohled do zámeckého parku.

O parku jsem zjistila jen tyto informace: Zámek je obklopen anglickým parkem o ploše 2,94 ha v severovýchodní části je rybník s ostrůvkem. Dr. Fr. L. Rieger provedl obnovu parku a dal sem vysadit řadu dentrologicky cenných dřevin, např. dub pyramidální - Quercus penduculata fastigiata, dub převislý - Fagus sylvatica pendula, nahovětvec parožnatý - Gymnocladus canadensis aj. V souvislosti se svými léčebnými účinky je velmi známý strom jinan dvoulaločný - Gingko biloba.

Fotografie jsou v Galerii.


Zdroj: internet, foto vlastní

První várka fotografií

8. října 2008 v 8:16 U nás
Pohled na pásmo Železných hor
Konečně se dostávám k úpravě fotek z toulek kolem obce.
Toto je například pohled na pásmo Železných hor. Vlevo jsou stromy ze zámeckého parku, vpravo věž evangelické kaple. Mezi tím vykukují ze zeleně domky naší obce.
Fotila jsem to na sv. Václava a byl skutečně nádherný, slunečný, teplý den. Myslím, že je to z obrázků i vidět. I ta pohoda nedělního odpoledne.
Pohled na obec od jihu

Další fotky najdete v Galerii.

Kterak přišla bída na kozáky

6. října 2008 v 15:47 Všehochuť
Bacil 1
V uplynulých slunečných dnech jsem courala kolem naší vsi, abych nafotila okolí a nějaké podzimní obrázky. Počasí vydrželo, byly to nádherné dny. Fotila jsem jak o život.
Kdo však nevydržel, jsem byla já. Bacil mě bacil. Kašel, rýma, nic příjemného. Nasadila jsem na něj všechny zbraně, provedla frontální útok, aby se ten zmetek lekl a vzal roha. Ale je, mrcha, dost odolný. Nechce se vzdát mé pohostinnosti.
Tím pádem nejsem schopná upravit fotky a dát je na blog. Budete muset ještě chvilku vydržet.
lidé50

Odtajněný zámek

5. října 2008 v 19:36 Zámek a park
Zámek Maleč 1
Budova zámku stojí na místě gotické tvrze. První písemná zmínka o obci je z r. 1278.
Roku 1687 koupil panství Augustin Norbert Voračický z Paběnic, který ihned započal s výstavbou jednokřídlé patrové budovy raně barokního zámku, doplněné dvoupatrovým rizalitem, z jejíž původní výzdoby se dochovala pouze štuková nástropní výzdoba v jediné ze starých místností.
Zámek byl vybudován za majitele Augustina Voračického z Paběnic roku 1697, z té doby jsou zachovány dispozice a klenby vstupního prostoru. Empirová přestavba a úprava fasád byla provedena v roce 1827, kdy bylo i na levé křídlo přistavěno druhé patro, pravé zůstalo nedostavěno. Tyto úpravy dal provést hrabě František z Auersperku. Z původní výzdoby je zachován vstupní portál s letopočtem 1702 a ve vstupní hale mramorová kropenka s letopočtem 1675.
Po Schönfeldech zdědili Maleč Auerspergové, a protože stísněné prostory zámku přestaly vyhovovat jejich nárokům, nechal po roce 1827 František Xaver Auersperg doplnit původní sídlo dvěma bočními patrovými křídly, která byla spolu s hlavním traktem později zvýšena o patro a výsledný objekt vizuálně sjednotily nové fasády. Od Františka Auersperga koupil malečský statek roku 1862 politik František Ladislav Rieger, jehož tchán František Palacký zde při svých letních pobytech vytvořil značnou část svých Dějin národu českého.
Rodiče manželky Františka Palackého, Měchurovi, byli mecenáši mnoha českých začínajících hudebních skladatelů, jejich syn Leopold byl významný hudební teoretik a skladatel. Terezie, manželka Palackého, byla vynikající harfenistkou. Sám Palacký byl od mládí velmi dobrý klavírista. Jejich dcera Marie, manželka Dr. Ladislava Riegra, byla žačkou Bedřicha Smetany. Nejstarší Riegrova dcera Marie, provdaná Červinková, je libretistkou Dvořákových oper Jakobín a Dimitrij. V jejích vzpomínkách z dětství se dozvídáme o řadě dalších drobných skladeb Antonína Dvořáka, které v Malči vznikaly.
Bohumilu a Vladimíře Riegerovým byl zámek roku 1948 vyvlastněn a později zde vzniklo muzeum historie české hudby, doplněné zajímavými pracovnami obou zde působících politiků. Interiéry jejich pracoven byly zachovány a obsahují v muzeálním uspořádání řadu památek na oba muže.
V roce 1975 byla celá budova opravena.
V roce 1976 byly restaurovány nástěnné malby v pracovně Františka Palackého.
Roku 1994 byl zámek v restituci navrácen Doc. Věře Macháčkové.

Zámek je obklopen parkem o ploše 2,94 ha v severovýchodní části je rybník s ostrůvkem. Dr. Fr. L. Rieger provedl obnovu parku a dal sem vysadit řadu dentrologicky cenných dřevin, např. Dub pyramidální - Quercus penduculata fastigiata, Dub převislý - Fagus sylvatica pendula, Nahovětvec parožnatý - Gymnocladus canadensis aj. V souvislosti se svými léčebnými účinky je velmi známý strom Jinan dvoulaločný - Gingko biloba.

Na obrázku je pracovna F.L. Riegra, kaple v zámku, celkový pohled na zámek a zámecký rybník. Další obrázky v Galerii.


Zdroj: Almanach obce Maleč